Bölüm Hakkında

Untitled -1 (2)

 

 Label _jüri

 

Stüdyo 2_

2018–2019 | Bahar Dönemi | STÜDYO 2 – VOL 2 Final Jurisinde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 1. ve 2. sınıf öğrencileri; “Çağdaş Kent Parkı Tasarımı: 3 İmgesel Kent Parkı 26 Tematik Tasarım” başlıklı final modülünde verilen meseleler bağlamında geliştirdikleri projeleri, juri karşısında birbirinden iddialı sonuç ürünler ve renkli sunumlar eşliğinde başarı ile sundular. Devamı..

 

 

 

Line _border2

 

Label _sergi

 

 

2019_bahar _sergi __

Liseli gençlere meslek tanıtımı yapmak amacıyla Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrenci kulübü LAND|SCOPE tarafından düzenlenen “Tanıtım Günleri” etkinliği için; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bölümde üretilen stüdyo, çalıştay, atölye projelerinden oluşan bir seçki; 15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi Giriş Holü ve Stüdyo Zemin’de sergilendi...

 

 

 

Line _border2

 

Etkinlik _1

 

 

13 Mayıs Etkinlikleri_

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri kapsamında Amasya Üniversitesi LAND|SCOPE Öğrenci Kulübü üyeleri ve akademik danışmanı Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN tarafından organize edilen "Tanıtım Günleri" etkinliği ile; Amasya'nın belli başlı liselerinden katılan lise öğrencilerine Mimarlık Okulu ve Peyzaj Mimarlığı mesleği tanıtıldı. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri tarafından hazırlanan ve etkinliğe ayrı bir renk katan tanıtım sunumları, liseli gençler tarafından ilgiyle izlendi...  

 

 

Line _border2

 

Etkinlik _1

 

 

13 Mayıs Etkinlikleri _isa _tumb

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etklinlikleri kapsamında; On Tasarım Ankara ekibi tasarımcılarından Peyzaj Mimarı İsa Eren AKBIYIK tarafından 16 Mayıs 2019 tarihinde "Konseptten Uygulamaya: Yaratıcı, Özgün, Çağı Yakalayan, Çağın Ilerisine Bakan Tasarım Süreci" başlıklı bir seminer ve seminer sonrası öğrencilerin sordukları soruların biçimlendirdiği bir söyleşi gerçekleştirildi. İnteraktif bir biçimde gerçekleşen öğretici ve verimli bu etkinlik öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi...

 

 

Line _border2

 

Stüdyo _label

 

 

Stüdyo 2_sürec _tumb

2018–2019 Bahar Döneminde Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ tarafından yürütülen STÜDYO 2 | VOL 2 dersi süresince “Kent İmgesi” kavramının haftalık tematik temelli metinsel ve görsel okuma pratikleri, araştırmalar ve stüdyo çalışmaları aracılığıyla Ankara kenti örneğinde tartışıldığı stüdyonun sonuç ürünleri; ortak bellekte yer alan seçilmiş Ankara kent sokakları ve kent parkları üzerine yapılan spekülatif çağdaş mekan organizasyonları oldu... 

 

Line _border2

 

Label _jüri

 

 

Stüdyo 5_tumb

2018–2019 Bahar Döneminde Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ tarafından yürütülen STÜDYO 5 dersi kapsamında 3. sınıf öğrencileri; “Samsun Kent Merkezinde Kent Ve Su Arakesitinde Tematik Peyzaj Tasarim Projesi” başlığı altında verilen meseleler bağlamında dolgu kıyı şeridinde yer alan Yabancılar Pazarı alanını yeniden ele alarak kapalı, yarı-açık, açık mekan dengesi gözeten ve kent-su ilişkisini yeniden tanımlayan bir söylem ekseninde 1/500 Kısmi Vaziyet, Leke Plan, Ön Proje, 1/200 Kesin Proje ve Uygulama Projeleri, arazi kesitleri, detay tasarımlarından örnekler içeren poster tasarımları, kesit model animasyonları ve proje metinleri ile final jurisinde göz dolduran proje sunumları gerçekleştirerek, juri üyelerinden olumlu eleştiriler aldılar... 

 

Line _border2

 

Label _jüri

 

 

Stüdyo 1_sürec _tumb2018–2019 Güz Döneminde Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ tarafından yürütülen STÜDYO 1 | VOL 3 Temel Tasarım Stüdyo öğretisinin ezberbozan, yoğun tempolu sürecinin final modülünde X BOX TAKIMI”nı bekleyen son görev; 65-80 yaş aralığı için özel olarak kurgulanacak alternatif rekreasyon imkanları sağlayacak mekan tasarımları için uğraş vermek oldu. Marjinal temalar ve senaryolar ekseninde birbirinden iddialı arazi plastikleri tasarlayan 1. Sınıf öğrencileri [X BOX TAKIMI] ilk juri deneyimlerini başarı ile tamamladılar…

 

 

 

 

 Line _border2

 Label _jüri

 

Kentsel _tas _atölye

2018–2019 Güz Döneminde kuramsal temelli pratikler üzerinden yürütülen Kentsel Tasarım Atölyesi-1 dersi kapsamında verilen “Amasya Özeğinde Kentsel Tasarım Fikir Projesi Üretim[ler]i” final teması bağlamında; kendi belirledikleri takımlarla, kendi belirledikleri alanlarda, kendi belirledikleri meseleler üzerine senaryolar üreten 3. Sınıf öğrencileri; kentsel tasarım alanında peyzaj mimarı adayı olarak geliştirdikleri ilk fikir projesi denemelerini oldukça başarılı metinsel ve görsel sonuç ürünler ile sundular…      

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _seminer

 

 

Onerdemirel _seminer _tumKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrenci kulübü LAND|SCOPE tarafından düzenlenen Dönem Sonu Seminerleri kapsamında; Prof. Dr. Öner Demirel "Kent Öğretileri Ve Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Söylemleri" ve "Ülke Mekansal Planlama Sistemi İçinde Mesleğimizin Rolünün Sorgulanması" konulu seminerler ile 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenciler ile bir araya geldi. Prof. Dr. Öner Demirel’in değerli birikiminden ve öğretisinden yararlanma fırsatı bulan öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen seminer ve söyleşi sonunda kulüp akademik danışmanı Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan plaketi sunarak değerli hocamıza tüm fakülte adına teşekkürlerini iletti…  

 

 

 


Line _border2

 

Label _seminer

 

 

Nedimkemer _seminer _tum    Dr. Öğr. Üy. Nedim Kemer "Bir tasarım serüveni/mesleki derlemden bir seçki ile, bir tasarımcının kıtalararası serüveni ve serbest el çiziminin tasarıma katkısı" isimli seminer ile öğrencilerle buluştu. Devamı..

 

 

 

Line _border2

Stüdyo _label

Stüdyo 5_sürec _tumb                    2018-2019 Güz yarıyılı Stüdyo 5 süreci tamamlandı. Öğrencilerin stüdyo sürecine dair derleme için devamı..

 

 

 

 

 

Line _border2

Stüdyo _label

Stüdyo 1_       2018-2019 Güz yarıyılı Stüdyo 1 süreci tamamlandı. Öğrencilerin stüdyo sürecine dair derleme için devamı..

 

 

 

Line _border2 

Atölye _label

 

 

Opo _atölye           Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Amasya Üniversite Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Ortak Paylaşım Platformu: AMASYA" isimli çalıştay ile planlama ve kentsel tasarım meseleleri üzerine iki bölüm öğrencileri envanter ve bilgi paylaşımı yaptılar. Devamı..

 

 

Line _border2

 

Label _geziler

 

 

Samsun Teknik 2_tum          3. Sınıf öğrencilerimiz Stüdyo-5 dersi kapsamında arazi çalışması yapmak üzere Samsun'a teknik geziye katıldı. Devamı..

 

 

 

 

Line _border2

 

 Label _haber

 

Oryantasyon _aa          Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü kazanan öğrencilere öğretimlerinin ilk günlerinde fakülte ve bölüm hakkında bilgiler verildi. Devamı..

 

 

 

 

Line _border2

 

 Label _calistay

 

Calistay _yerureten3     Kentsel Müdahaleler çalıştayının üçüncüsü İstanbulda gerçekleşti. Devamı..

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _jüri

 

 

Stüdyo 4_tumb                    Stüdyo 4 Final jürisi tamamlandı. Samsun kıyı kent arakesitinde master plan geliştiren öğrenciler jüri önünde tasarımlarını savundu. Devamı..

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _sergi

 

 

2018_bahar _sergi            2017-2018 öğretim yılında öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar sene sonu sergilendi. Devamı..

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _sergi

 

 

2018_bahar _sergi _hg                  2017-2018 öğretim yılında öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar sene sonu sergilendi. Devamı..

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _seminer

 

 

Adnan Kaplan _seminer _tum                      Adnan Kaplan seminer verdi.

 

 

 

 

 

 

Line _border2

 

Label _seminer

 

 

 Emrah Yalcinalp _seminer _tum                       Emrah Yalçınalp seminer verdi.

 

 

 

 

 

 

Line _border2

 

 Atölye _label

 

Kent _Arastırmalari _atölyesi                    Amasya'da birçok farklı meslek disiplini bir araya gelerek çalıştaya katkı sağladı. Güncel Kent Araştırmaları Atölyesi gerçekleşti. Devamı..

 

 

 

 

Line _border2