Akademik Teşvik Komisyonu

 Akademik Teşvik Komisyonu

 

 Mimarlık 

 Dr.Öğr.Üyesi Lale GÜREMEN

 

 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 Dr.Öğr.Üyesi Aslı ALTANLAR

 

 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

 Dr.Öğr.Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN