Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Muafiyet Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Okan Murat DEDE (Raportör)

Dr.Öğr.Üyesi Aslı ALTANLAR

Öğr.Gör. Gülsün Duygu BÜTÜN BAYINDIR

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Muafiyet Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN (Raportör)

Dr.Araş.Gör. Özlem DEMİR

Araş.Gör. Deniz Özge AYTAÇ