Akademik Personel

Ad Soyad : LALE GÜREMEN
Fakülte : MİMARLIK FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : MİMARLIK
Ünvanı : Dr. Ögr. Üyesi
E-Posta : lguremen@gmail.com
Dahili : 1740-
Oda No :

Amasya Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Şeyhcui Mah. Borabey Sokak No:OG5/5 Amasya / Türkiye

e-posta: lale.guremen@amasya.edu.tr

Telefon: 0 358 250 0017/1740

Eğitim:

Lisans:  Ankara Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi (ADMMA) Mimarlık Bölümü 1974.

Yüksek Lisans:  A.İ.T.İ.Akademisi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi

Tez: Kentleşmenin Yönetim İlkeleri Tarihi: 1982

Doktora: Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü. Yapı Anabilim Dalı

Tez: Çevre Gürültüsünün Yapı Dış Kabuğunda Kontrolü Tarihi: 1995.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/  ÇSGB  T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Gn.md. 2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi /ÇSGB  T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Gn.md 2013

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-EXP)

C.T.Çelik, and L. Guremen, “Analytical noise contour construction using invers square law of sound propagation”, Enviromental Engineering and Management Journal, Vol.7, No.4,423-426, /July/August (2008)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

GÜREMEN L.,(2011) Characterıstıcs Governıng Dweller Gratıfıcatıon Of Detached Vılla-Type Resıdences: A Case Study Peculıar To The Cıty Of Niğde e-Journal of New World Sciences Academy2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1A0190 ISSN:1306-3111

GÜREMEN L.,(2011) A Research About Urban Furnıture In The Aspect Of Urban Identıty And Aesthetıcs Wıthın The Example Of Amasya Provınce e-Journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 3C0073ISSN:1306-3111

GÜREMEN L.,(2011)A Research On Causes And Dıstrıbutıon Propertıes Of Publıc Order Crımes In Urban Space In Amasya Case  Akademik Bakış Dergisİ  Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı: 25 Temmuz – Ağustos 2011 ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat – KIRGIZİSTAN

DEDE O.,GÜREMEN L.,(2010) Yerel Yönerin Turizm Sektörü İçindeki Önemi,Rolleri ve  Görevleri Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi cilt19 sayı 4 Ekim 2010 Ankara Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi

GÜREMEN L.,(2012) "Evaluatıon Of Internal And External Envıronmental Noıse Condıtıons Of Elementary Schools In Amasya"e-Journal of New World Sciences Academy 2012 April,volume:7,number:2, Article number IA0313

GÜREMEN L.(2012)"An Evaluation of The Effects of Internal and External Audiotory Comfort Conditions on Students and Teachers In Elementary Schools in The Province of Amasya e-Journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1A0327

GÜREMEN L.(2014).Evaluatıon Of Traffıc Noıse On The Maın Roads Of Amasya Cıty Center Wıth Respect To Traffıc Condıtıons And StandartsE-Journal of New World Sciences Academy NWSA ID: 2014.9.4.1A0353 January 2014

GÜREMEN L.(2016). "The Perceptıon Of The Satısfactıon Of Resıdentıal Users A Study On The Effect Of The Act, The Choıce Of Amasya Example" Technological Applied Sciences (NWSATAS), 2A0093, April  2016; 11(2): 24-64.

GÜREMEN L.(2016)."ASSESSMENT OF EXTERIOR CONSTRUCTION SCAFFOLDINGS IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE CASE OF CITY OF AMASYA"Technological Applied Sciences NWSA 2016 October

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

GÜREMEN L, ÇELİK C.T., Niğde Kent Merkezinde Trafik Gürültüsünün Belirlenmesi, N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi (Cilt 6  sayı 1-2, Temmu2002) ISSN: 1301-6644 Ekim 2006; 17-2.

GÜREMEN L., ÇELİK C.T.,KACAR İ., Niğde Kent Merkezinde Trafik Koşulları ve Standartlar Açısından Değerlendirilmesi, N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Cilt 6  sayı 1-2, Temmu2002)   ISSN: 1301-6644 Ekim 2006; 1-15.

GÜREMEN L., ÇELİK C. T., Niğde Merkezinde Trafik Gürültüsü ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri, N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi (Cilt 7 sayı 1-2, Temmu2003)   ISSN: 1301-6644 Şubat 2007; 15- 29.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Osman EŞ, Konut Binalarının Ön Tasarım Evresinde Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Optimum Konut Üretimi, Niğde Üniversitesi Feb Bilimleri Enstitüsü, 2003.

M. Vehbi Gökçe, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Mimari Tasarım  İlkeleri, Niğde Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, 2003.

Doktora Tezleri :

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 Lale GÜREMEN, Cahit T ÇELİK, "Noise as an Influential Environmental Problem. Case study: Levels of Disturbance by Road Traffic Noise in the City of Niğde" ESS 2007 İnternational Conference on Environmeny: Survival and Sustainability 17-23 February 2007 Cybrus Bildiriler Kitabı s.539

L.GÜREMEN, C,T. ÇELİK, A.ALTANLAR” A Survey of people’s Attitude Living in Ürgüp-Mustafapaşa   (Sinasos)Towards the Conservation of Cultural and Natural Assets” Livenarch 4th İnternational Congress july 09-11, 2009Trabzon,Turkey   Bildiri).

Lale GÜREMEN, Cahit T. ÇELİK, M. Vehbi GÖKÇE “Inventory of Historical and Cultural Assests of Niğde Bor Town” 3th İnternational Symposium on Architect Sinan –Housing in Historical Centers & Rual Areas  12-13 April 2007 Edirne/Turkey. Bildiriler kitabı 93.

Lale GÜREMEN, Cahit T. ÇELİK, Niğde Merkezinde Trafik Gürültüsü ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri” 5th GAP Engineering Congress (with international Participation 26-28 April  2006 Şanlıurfa/Turkey. Bildiriler Kitabı 1247-1254.

Lale GÜREMEN, Cahit T. ÇELİK . SHH07 “Determination of an Inventory of Historical and Cultural Assets of Niğde -BorTown” SHH07 Studies Historical Heritage Proceedings İnternational Symposium 17-21 September Antalya/Turkey. Bildiriler kitabı 53.

Aslı ALTANLAR,İbrahim KAVAK, Lale GÜREMEN, (2017) Tarihi Mahallelerdeki Turizm Odaklı Müdahalelerin Mahalle Sakinleri Üzerindeki Etkisi: Amasya Sofular Mahallesi Örneği, (Effects of Tourism Focused  Interventions on People Living in the District in Historical Districts Amasya Sofular Mahallesi  1. 2-4 Kasım 2017 UluslararasıSürdürülebilir Turizm Kongresi  (Kongre Bilim Kurulunca Kabul edilmiş Bildiri; Kongre düzenleme Kurulunca Gönderim Tarihi Süre uzatımı yapılmıştır.)

Ulusal Atıflar

Atıf Yapılan:

Lale GÜREMEN, Cahit t. ÇELİK, “Niğde Merkezinde Trafik Gürültüsünün Belirlenmesi” KYSS 2006 Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu 28-30 Haziran 2006 Kocaeli. Bildiriler kitabı 160

Atıf Yapan:

Ş.BAYRAKTAR“İzmit Kent Merkezinin Gürültü Kirliliği” Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Temmuz-2006

Atıf Yapılan:

GÜREMEN L.,(2011)A Research On Causes And Dıstrıbutıon Propertıes Of Publıc Order Crımes In Urban Space In Amasya Case Akademik Bakış Dergisİ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı: 25 Temmuz – Ağustos 2011 ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal BilimlerEnstitüsü Celalabat – KIRGIZİSTAN

Atıf Yapan

D.Emre EKİZER,İbrahim ÇEVİK, Nihat GÜNEŞ, Murat KÜÇÜKDOĞRU, Nurullah OSMANLI

“Asayiş Ve Trafik Olaylarına Ait Bilgilerin Mekansal Analizler İle Değerlendirmesi: Konya Örneği” TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 31 Ekim-04 Kasım ANTALYA

Atıf Yapılan  

GÜREMENL., ÇELİKC.T.,KACAR.,İ., Niğde Kent Merkezinde Trafik Koşulları ve Standartlar Açısından Değerlendirilmesi, N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Cilt 6 sayı 1-2, Temmu2002) ISSN: 1301-6644 Ekim 2006; 1-15.

Atıf Yapan

GÜREMENL., ÇELİK C. T., Niğde Merkezinde Trafik Gürültüsü ve Gürültüden Etkilenme Seviyeleri, N.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi (Cilt 7 sayı 1-2, Temmu2003) ISSN: 1301-6644 Şubat 2007; 15- 29.

Atıf Yapılan

GÜREMEN L.,(2011) Characterıstıcs Governıng Dweller Gratıfıcatıon Of Detached Vılla-Type Resıdences: A Case Study Peculıar To The Cıty Of Niğde e-Journal of New World Sciences Academy2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1A0190 ISSN:1306-3111

Atıf Yapan

H. Özer.,Kozan Uzunoğlu, (2014), Evalition of Mass Housing at the Pre-Desing Stage “Toplu Konutların Ön Tasarım Aşamasında Değerlendirilmesi” Megaron Journal.com (August 07;2014)


Atıf Yapılan


GÜREMEN, Lale,:“Amasya Kenti Özelinde Asayiş Suçlarının Kentsel Mekanda Dağılış Özellikleri ve Nedenselleri Üzerine Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, Sa. 25, Temmuz-Ağustos Sayısı, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (http://www.akademikbakis.org.erişim tarihi 19.05.2012).


Atıf Yapan

ÖMEROĞLU Ömer :Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı VeKüçük Suçlar Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Xvı, Y. 2012, Sa. 4 329


DERS VERİLEN ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLAR VE VERİLEN DERSLER

Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,N.Ü.Aksaray Mühendislik Fakültesi,N.Ü.Meslek Yüksek Okulu İnşaat Prg.,N.Ü.Bor Meslek Yüksek Okulu İnşaat Programı. NÜ Çamardı Meslek Yüksek Okulu Maden Programı, Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Misafır Öğretim Üyesi

 

VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER 1997-2009

N.Ü.İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Teknik Resim I

Malzeme Bilgisi

Yapı ve Mimarlık Bilgisi

Genel İnşaat Bilgisi

Yapı Malzemesi

Çevre Bilgisi

Prefabrike Yapılar

Teknik Resim-II

İşletme Hukuku

N.Ü.Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Teknik Resim I

Teknik Resim II

Çevre Bilgisi I-II

AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat mühendisliği Bölümü

Teknik Resim

Malzeme Bilgisi

Yapı ve Mimarlık Bilgisi

Genel İnşaat Bilgisi

Yapı Malzemesi

Çevre Bilgisi

Prefabrike Yapılar

Teknik Resim-II

Çevre mühendisliği Bölümü

Teknik Resim I-ıı

Teknik Resim II

Çevre Bilgisi I-II

N.Ü. TEKNİK BİLİMLER Y.O. İnşaat Programı

 

İskele ve Kalıp Bilgisi

Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği

Yapı ve İş Makinaları

Yönlendirilmiş Çalışma

Ahşap ve Çelik Yapılar

Malzeme Bilgisi

Teknik Resim

 Yapı Bilgisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİLEN Y.LİSANS DERSLERİ (1999-2003) 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD

Taşıyıcı Sistemler

Endüstriyel Yapılar

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD

Planlı Dönem Kentsel Planlama

Çevre Gürültüsü Kontrolü

Planlamada Yasal ve Yönetimsel Çerçeve

Fiziki Çevre Planlaması ve Planlama Modelleri

Zemin Kirliliği

AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD

Planlı Dönem Kentsel Planlama

Çevre Gürültüsü Kontrolü

BOZOK ÜNİVERSİTESİ  MİMARLIK ve ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ Misafir Öğretim Üyesi(2005-2009)

2005-2006 ŞBP BÖLÜMÜ

Studyo 1-2

Tarihi Çevre Değerlendirme (Öd)

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

2005-2006 MİMARLIK BÖLÜMÜ

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Studyo 1-2 (Ö.D)

Mimari Tasarım Ve Çevre Analizi MSD 309

2006-2007 ŞBP BÖLÜMÜ

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

 2006-2007 MİMARLIK BÖLÜMÜ

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme MSD 401

Mimari Tasarım Ve Çevre Analizi MSD 309

2007-2008 ŞBP BÖLÜMÜ   

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

 2007-2008 MİMARLIK BÖLÜMÜ

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Mimari Tasarım ve Çevre Analizi

2008-2009   ŞBP BÖLÜMÜ

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

Studyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Planlama

2008-2009 MİMARLIK BÖLÜMÜ

Stüdyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Stüdyo 1-2 (Ö.D)

Tarihi Çevre Değerlendirme

Mimari Tasarım Ve Çevre Analizi

2014 SONRASI

*Stüdyo I  MIS 101 : (2014-2015 Güz) Teori;4,Uygulama; 4, Kredi; 6      

*Herkes İçin Tasarım GSD 109  (2016-2017 Güz) Teori; 1,Uygulama;1, Kredi;2

*Mimarlık Bilgisi MIS 109  : (2016-2017 Güz) Teori ;2,Uygulama;0,Kredi;2

*Kent Sosyolojisi MIS 212 : (2016-2017 Bahar) Teori;2, Uygulama;0,Kredi;2

*Kentsel Tasarım MIS 218 : (2016-2017 Bahar) Teori;3, Uygulama;1,Kredi;4

*Kent ve Planlamaya Giriş GSD 112 (2016- 2017 Bahar) Teori;2, Uygulama; 1, Kredi; 3 


AMASYA ÜNİVERSİTESİ ŞBP BÖLÜMÜ

Stüdyo I-II   2014-2015 (Ö.D)                                        

İdari Görevler

Niğde  Üniversitesi 1997- 2009 Mimarlık   Bölümü Başkanı

Niğde  Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yapı  ABD Başkanı 1997- 2009

Niğde  Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon   ABD Başkanı 2008- 2009

Niğde  Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık  Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2000- 2003

Niğde üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V. 2002

 N.Ü.Otelcilik veTurizm İşletmeciliği Uygulama Tesisleri Misafirhanesi İşletme Sorumlusu 20001- 2004

Amasya Üniversitesi Mimarlık  Bölümü Başkanı 2011-2015

Projeler

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP Destekli) Niğde Üniversitesi BAB Destekli, Niğde İli Merkezinde Trafik Gürültüsünün Değerlendirilmesi ve Gürültü Haritasının Hazırlanması, 2007 Mart.

Proje Raporları, Niğde Üniversitesi, 1997-2005

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi Lojman Binalarının Proje inceleme ve Ceyhan Depremi Sonrası Hasar Tespit Raporları

Niğde Üniversitesi “Ulukışla Meslek Y.O.Binaları” Proje inceleme ve Teknik İnceleme Raporu.

Niğde “Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Gübre Deposu Binası” Proje inceleme ve Teknik İnceleme Raporu

Niğde JandarmaAlayKomutanlığı Kızılca Karakol Hizmet Binası Teknik İnceleme Raporu

“Niğde Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı Anıt Yapı” Proje Raporu,Haziran 2005

Niğde Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasına Kat İlavesi Yapılması Teknik İnceleme Raporu 2003

Niğde Valiliği Bor Devlet Hastanesi Hizmet Binasına Kat İlavesi Yapılması Teknik İnceleme Raporu

Niğde Adliye Binası Ek İnşaat Teknik İnceleme Raporu

Niğde Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı Anıt Yapı Proje Raporu, Haziran 2005

Ulusal Projeler, 1975-1980

İmar ve İskan Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Mimari Büro Baş Mimarı) 1975-1980 tamamı 72 adet proje tasarımının müellifi,

Niğde Üniversitesi Halil Zöhre Ataman MYO Atelye Binası (Semiha Akçaözoğlu) ile birlikte  2009

Niğde Jandarma Alay Komutanlığı Kemerhisar Jandarma Karakol Binası Tatbikat Projeleri (Uğur Tuztaşı) ile birlikte

Niğde Jandarma Alay komutanlığı Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Vaziyet Planı Düzenlemesi, 1/200

Niğde Akmedrese Rölöve-Restorasyon Projesi (Uğur Tuztaşı) ile birlikte

Uluslararası Projeler

“Niğde Üniversitesi Kampüs Alanı ve Akkaya Baraj Gölü Rehabilitasyon Projesi” (Uluslararası) Japon Hibe Yardımı Çerçevesinde JAPON Hükümetine sunulan proje,  Ağustos 2006.

Danışmanlıklar

“Niğde Kalesi Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri” Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  2005 Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerin Hazırlanması ve Restorasyonu işlemlerinde Fikri Aktan-Mimarlık Bürosuna Danışmanlık hizmeti.

“Konya Ermenek Tol Medrese” Röleve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğü, 2005 Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerin Hazırlanması ve Restorasyonu işlemlerinde Fikri Aktan-Mimarlık Bürosuna Danışmanlık hizmeti.

Editörlük

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Editörlüğü 2000-2009

Hakemlik

Trakya Üniversitesi Trakya Univ j Sci Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi “ 2007. devam ediyor

Uluslararası Hakemli E-Dergi NWSA, e-Journal of New World Sciences Academy Hakemlik.2006- devam ediyor.

Kösten Elif Y.Ö. (2015) “Kentsel Kimliğin Değişen Görüntüleri: Eski Kent, Yeni Merkez-İzmit. Dergi/Journal :Engineering Sciences Yayıncı/Publisher : NWSA  ISSN : 1308 7231  Yıl/Year : 2015  Cilt/Volume: 10  Sayı/Number: 4.

Öztürk, A., Bayrak D. (2017) “Anaokullarındaki Doğal Mekan ve Materyallerin Çocuk Gelişindeki Yeri”, Dergi/Journal : Engineering Sciences  Yayıncı/Publisher: NWSA  ISSN : 1308 7264 Yıl/Year: 2017, Cilt/Volume: 12, Sayı/Number : 1

Halıcıoğlu F.H, Kuntay G. (2015) “Yapı Projelerinde Stratejik İşbirliklerini Geliştirmek İçin Uluslararası Ortaklıklar Üzerine Bir Analiz: Ulaşım Projeleri Örneği”. Journal: Engineering Sciences Yayıncı/Publisher : NWSA  ISSN : 1308 7231 Yıl/Year : 2015  Cilt/Volume: 10  Sayı/Number: 4.

UHBAB Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

 IIB International  Refereed Academıc Social Sciences Journal

ACED Uluslar arası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

Uluslararası Hkemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi devam ediyor.

İnternational Science Symposium "Quality in Science 2016 September

ISS 2016 International Science Symposium Uluslararası Sempozyumunda Bilim Kurulu Üyeliği. 

Komisyon Üyeliği

Niğde Üniversitesince Kamulaştırılarak Restorasyonu yaptırılan Merkez Saruhan mahallesi 32 Pafta, 356 Ada, 1 Nolu Parselde kayıtlı olan taşınmazın geçici kabul komisyonu üyeliği, 2006.

Niğde Üniversitesince Kamulaştırılarak Restorasyonu yaptırılan Merkez Saruhan mahallesi 32 Pafta, 356 Ada, 1 Nolu Parselde kayıtlı olan taşınmazın kesin kabul komisyonu üyeliği, 2007.

N.Ü.  Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 2008-2013 Strateji Planı Hazırlık Komisyon üyeliği

N.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim- Öğretim Stratejileri Komisyon üyeliği 2003

N.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilimsel Araştırma Stratejileri Komisyon üyeliği 2008     

Bilirkişilik Görevi

Ankara Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemeleri                                 1993-Devam ediyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi                                                      1993-Devam ediyor

Niğde Adliyesi Asliye  Hukuk Mahkemesi                                      2005-2009

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Erzurum Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği 1999-2002

TMMOB Mimarlar Odası                                                                1975- Devam ediyor

Türk Akustik Derneği                                                                      1995- Devam ediyor

Amasya Doğa Sporları Derneği Kurucu üye                                   2010 Devam ediyor

Ödüller

Niğde Jandarma Alay Komutanlığı Şükran Belgesi, 1999.

Meslekte 25. Yıl plaketi 1999

Meslekte geçen yıllar başarı ve teşekkür belgesi ve plaket 2011

Bilimsel Çalışma ve yayın teşekkür Belgesi ve plaket 2009

Meslekte geçen yıllar başarı ve teşekkür belgesi ve plaket 2011

Meslekte 40. Yıl plaketi 2014

Yabancı dil: İngilizce

 

Technological Applied Sciences NWSA 2016 October