4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu’na Mimarlık Bölümü’müzden Katılım

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Merve Özkaynak’ın organizasyon komitesinde yer aldığı 19-21 Kasım 2020 tarihlerinde Konya Teknik Üniversitesi tarafından Konya’da “4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu” “Evrensel Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenmiştir. Sempozyumda herkes için tasarımla daha erişilebilir kentlerin tasarımı için dijital yaşam, sanal gerçeklik ve teknolojinin mimaride uygulanması amacıyla evrensel tasarımda inovatif yaklaşımlar, akıllı kentler ve binalar, kentsel donatılarda yenilikçi yaklaşımlar, yapı teknolojileri ve medikal teknolojiler gibi alt başlıklara değinilmiştir. Kongreye işitme engellilerin sempozyuma katılımlarının sağlanması amacıyla işaret dili tercümanlarından destek alınmıştır.