“4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE APPROACHES IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN” MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİMİZDEN KATILIM

    22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen ‘4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design’ sempozyumuna Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU oturum başkanı olarak ve aynı oturumda ‘Using Creative Techniques in Design Education (Tasarım Eğitiminde Yaratıcı Tekniklerin Kullanımı)’ konulu bildirisi ile katılmıştır. Aynı oturuma Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim elemanları Öğr. Gör. Ayşe YEŞİLYURT ALKAN ve Arş. Gör. Ahmet ŞEKEROĞLU, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğretim elemanı Arş. Gör. Ahmet BAŞKAN tarafından hazırlanıp Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK tarafından sunulan ‘Rüzgâr Enerji Santrallerinin Yer Seçim Kriterleri Bağlamında TR83 Bölgesinde İncelenmesi’ konulu bildirileri ile katılmıştır.

 KTPM-SSKK-S2-1

KTPM-SSKK-S2-2

KTPM-SSKK-S2-3