Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nun (Marmara Urban Forum – MARUF) üçüncüsü  4-7 Ekim 2023 tarihlerinde  "Dayanıklılık ve Ötesi" temasıyla  İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
.
Resim -1
 
Doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacılar, Marmara Urban Forum (MARUF) kapsamında 4 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen PhD Showcase oturumunda, doktora tez çalışmalarını jüri karşısında  İngilizce ve sözlü olarak sunmuş bir sunuma birincilik, iki sunuma ise mansiyon ödülü verilmiştir.
 
 Resim -2
.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Doç. Dr. Yücel Can Severcan danışmanlığında doktora tez çalışmasına devam etmekte olan Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Müzeyyen Sağıroğlu MARUF23 - PhD Showcase oturumda 'The Capabilities Approach to the Quality of Urban Life of Women Living in Urban Neighborhoods' başlıklı çalışması ile mansiyon ödülü kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, akademik başarılarının devamını dileriz.
 
Resim -3