- AUMim Tasarım Söyleşileri -

 

Konuk Konuşmacı:

Mühendis

NAMIK KEMAL TEMİZER

 

Posteri görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://indd.adobe.com/view/e8f3c955-19be-46a0-a683-ba01fb07d814

 

Etkinliğe erişebilmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a870b76ae62a54d08b38f3b6405ec6938%40thread.tacv2/1621705973853?context=%7b%22Tid%22%3a%22dcfbc772-8247-48af-8805-8c119fe3c3ae%22%2c%22Oid%22%3a%22ce35d6a5-27a3-472a-81e4-c517ad0144a4%22%7d