The Industrial Designers Society of America

Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir.

Endüstriyel yöntemler, geniş anlamıyla pazarda bir alıcı kitlesini hedeflediği için çok sayıda üretilmesi gereken ürünlerin malzeme, işlem sayısı ve işçilik gibi giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını amaçlar. Tasarımcı bu yöntemleri bilir ve endüstriyel ortamın diğer elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu yöntemlerin dilini kullanarak iletişim kurar.

Tasarımcı, ürünün insanla ilişkisini, öncelikle ürünün kullanımı sırasında konforlu, sağlıklı, güvenli, iletişimli bir ilişkiyi sağlamak, daha sonra bunlara ihtiyaç duyan tüketiciye bu ürünü ulaştırmak amacıyla o ürüne yüklediği bütün görsel, estetik ve fonksiyonel değerlerle ifade eder. Tasarımcı endüstriyelliğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda kendisini istihdam eden, tasarladığı ürünü üretip pazarlayacak olan girişimciye de ürün üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma çabasındadır.

En geniş tanımıyla tasarım teknolojinin insancıllaştırılmasıdır. Endüstriyel tasarım hem kullanıcı hem de üreticinin karşılıklı yararları için ürünlerin ve sistemlerin fonksiyonunu, değerini ve görünüşünü en uygun hale getiren, kavram ve tanımlamaları yaratma ve geliştirme adına yapılan profesyonel hizmettir. Endüstriyel tasarımcılar bu kavram ve tanımlamaları müşteri ya da üreticinin özel gereksinimleri rehberliğinde toplanan, analiz edilen ve sentezlenen veriler kanalıyla geliştirir. Tasarımcılar çizimler, modeller ve sözel betimlemelerle temiz ve net öneriler hazırlamak üzere eğitilmişlerdir.

 

What is Industrial Design?

Industrial Design Defined

Industrial design (ID) is the professional service of creating and developing concepts and specifications that optimize the function, value and appearance of products and systems for the mutual benefit of both user and manufacturer.

Industrial designers develop these concepts and specifications through collection, analysis and synthesis of data guided by the special requirements of the client or manufacturer. They are trained to prepare clear and concise recommendations through drawings, models and verbal descriptions.

Industrial design services are often provided within the context of cooperative working relationships with other members of a development group. Typical groups include management, marketing, engineering and manufacturing specialists. The industrial designer expresses concepts that embody all relevant design criteria determined by the group.

The industrial designer's unique contribution places emphasis on those aspects of the product or system that relate most directly to human characteristics, needs and interests. This contribution requires specialized understanding of visual, tactile, safety and convenience criteria, with concern for the user. Education and experience in anticipating psychological, physiological and sociological factors that influence and are perceived by the user are essential industrial design resources.

Industrial designers also maintain a practical concern for technical processes and requirements for manufacture; marketing opportunities and economic constraints; and distribution sales and servicing processes. They work to ensure that design recommendations use materials and technology effectively, and comply with all legal and regulatory requirements.

In addition to supplying concepts for products and systems, industrial designers are often retained for consultation on a variety of problems that have to do with a client's image. Such assignments include product and organization identity systems, development of communication systems, interior space planning and exhibit design, advertising devices and packaging and other related services. Their expertise is sought in a wide variety of administrative arenas to assist in developing industrial standards, regulatory guidelines and quality control procedures to improve manufacturing operations and products.

Industrial designers, as professionals, are guided by their awareness of obligations to fulfill contractual responsibilities to clients, protect the public safety, respect the environment and observe ethical business practices.