KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Başvuru Aşaması, Doldurulacak Belgeler, Yönerge ve Teslim Dilekçesi

 KPM212 Yaz Stajı-1 ve KPM310 Yaz Stajı-2 Başvuru Aşaması

 - KPM212 Yaz Stajı-1 ve KPM310 Yaz Stajı-2 başvurularında izlenecek prosedür için tıklayınız.

 KPM212 Yaz Stajı-1 ve KPM310 Yaz Stajı-2 Yönerge ve Doldurulacak Belgeler

 Yaz Stajı Bilgi Formu ve Yaz Stajı Değerlendirme Formu Staj Defterinden ayrı şekilde teslim edilecektir.

 Yaz Stajı Değerlendirme Formu kapalı zarf içinde staj yapılan yer tarafından Bölüm Başkanlığına postayla gönderilecektir.

 Staj Defterleri Staj Yönergesinde belirtilen maddeler göz önüne alınarak doldurulacaktır.

 - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Staj Yönergesi için tıklayınız.

 - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Stajı Bilgi Formu için tıklayınız.

 - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Stajı Değerlendirme Formu için tıklayınız.

 - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Stajı Defteri için tıklayınız.

 KPM212 Yaz Stajı-1 ve KPM310 Yaz Stajı-2 Teslim Dilekçesi

 Staj Defterleri ve Staj Bilgi Formları Bölüm Başkanlığınca teslim dilekçesiyle birlikte kabul edilmektedir.

 - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yaz Stajı Teslim Dilekçesi için tıklayınız.