İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı bünyesinde 2017 yılından itibaren verilen İlhan Tekeli Tez Ödülü, Türkiye bütününe yaygınlaştırılmış olarak Şehir ve Bölge Planlama alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine verilmektedir.

 

Resim -1 (3)

 

2022 İlhan Tekeli Tez Ödülleri için Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı ile şehir ve bölge planlama ile ilgili diğer ana bilim dalları tarafından kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları değerlendirilmiş, 2022 İlhan Tekeli Tez Ödül Töreni Etkinliği 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Resim -2 (2)

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi G. Duygu Bütün Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama ana bilim dalında tamamlamış olduğu ve danışmanlığını Prof. Dr. Emine Yetişkul Şenbil’in yapmış olduğu “Türkiye illeri için iklim riski değerlendirme yöntemi geliştirilmesi” başlıklı tezi ile doktora tezi kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, akademik başarılarının daim olmasını dileriz.