Çevre Vakfı tarafından her yıl düzenlenen “Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülleri” yarışması, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkarmak, kaliteyi arttırmak, çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmak ve daha yaşanılabilir dünyanın oluşmasına katkı sunmak amacıyla, yeni doktora derecesi almış araştırmacılar arasında yapılmaktadır. Tezler, konusunda önde gelen akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilmektedir.

 

Figur1

 

Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi G. Duygu BÜTÜN BAYINDIR, “Development of a Climate Risk Assessment Method for the Provinces of Turkiye” başlıklı doktora tezi ile Çevre Vakfı tarafından düzenlenen “Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülleri” kapsamında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Kendisini tebrik eder, akademik başarılarının devamını dileriz.

 

  Figur2