Fakültemizde Kalite çalışmaları kapsamında 2024 yılı iç tetkikçiler ile ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.

2324_II_Fk_Kalite Denetim Toplantısı_230307_1