KURULUŞ BİLGİSİ

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 17.03.2006 tarih 26111 sayılı kanunun çıkarılması sonucu Üniversitenin kuruluşu ile birlikte kuruldu. Kuruluşundan üç yıl sonrasında Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri 2009 yılında kurulmuş; Fakültenin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Anabilim Dalları ve Kadroları oluşturulmuştur. Fakültenin Amasya'da kuruluş amacı Şehzadeler kenti olan Amasya'nın, tarihi kent yapısı ve yakın çevre illerdeki tarihi özellikler ile Orta Karadeniz çevresinde Mimarlık Fakültesinin olmayışı nedeniyle tarihi kültürel özelliklere duyarlı bir meslek elemanı yetiştirme hedeflenmiştir. Türkiye'de kurulmuş ve kurulmakta olan Mimarlık Fakültelerinin içinde farklı misyonu üstlenmesi amaçlanan Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Orta Karadeniz Bölgesine hizmet sunmayı hedeflerken, Türkiye ve Dünya genelinde kendine özgü bir tarz geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Meslek gruplarını içeren diğer bölümlerden, 2010 yılında Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümleri ile toplam dört ve 2011 yılında kurulan Endüstri Ürünleri TasarımıBölümünün yer almasıyla, beş bölümü bünyesinde toplanması amaçlanan hedef Fakülte olarak tamamlanmıştır.

Mimarlık Fakültesi kuruluşunda hedeflenen yukarıdaki gelişme stratejisi tasarım meslek gruplarını içeren beş bölümün faaliyete geçmesi ile birlikte ilk iki yıl birlikte eğitim öğretim yapmayı öngörerek, öğrencilerin ÇiftAnadal ve Yan Anadal yapmalarına olanak verecek farklı bir eğitim öğretim programı ile farklı bir görev üstlenmesi hedeflenmiştir. Bu uygulamanın Lisans düzeyi sonrası Yüksek Lisans(master) programında ortak uzmanlaşma alanları öngörülerek, Kentsel Tasarım, Koruma ve Yenileme alanlarında disiplinler arası programları Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açmak suretiyle Anadolu Kültürüne duyarlı meslek elemanı yetişmek programın temel ilkesi olmuştur. Mimarlık Fakültesi üstlendiği bu görevin tamamlayıcı konumunda Amasya Üniversitesi bünyesinde Restorasyon Yüksek Okulunun açılması da hedeflenerek yukarıdaki amaca uygun ara elemanı yetiştirmek ve başarılı öğrencilerin Dikey Geçiş yaparak başarılı meslek elemanı olarak yetiştirilmeleri öngörülmüştür. Öngörülen Mimarlık fakültesinin üstleneceği Misyonun uygulamalı bir eğitim öğretimi hedeflemesinin gerekliliğinin yanı sıra bu bölgeye hizmet eden Tarihi eserlerin analizini yapabilen ve de bilimsel araştırmayı destekleyen, Konservasyon merkezi laboratuvarı kurulması da Türkiye'de açılmış ve açılacak Mimarlık Fakültelerinden çok farklı bir kimlik oluşturmak, temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Yukarıda kuruluş felsefesi tanımlanmış olan Mimarlık Fakültesi eğitim öğretim faaliyeti ile Orta Karadeniz bölgesine, Tarihi Çevrelere duyarlı ve Anadolu'daki kültürün korunmasına yönelik bilinçli meslek elemanları yetiştirmek Amasya Üniversitesinin amaçları arasında yer almıştır.

 

RESİMLER

 

Resim 005

-

Resim 001a (1)

-

Resim 016

-

Resim 023

-

Resim 030

-

Resim 032

-

Resim 083

-

Resim 086

-

Resim 073

-

Resim 035 (1)

-

 Resim 036

-

Resim 039

-

Resim 041a

-

Resim 044

-

Resim 047

-

Resim 055a

-

Resim 058a

-

Resim 059

-

Resim 071