MİSYONUMUZ:

Ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışan, ulusal kimliğin küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar, Şehir ve Bölge Plancıları, Endüstri Ürün Tasarımcıları, Peyzaj Mimarı ve kentsel Tasarımcılar ile İç Mimarlık ve Çevre tasarımcıları yetiştirmektir. Kuruluş çalışmalarının paralelinde devam eden, Mimarlık Fakültesinin Tarihi Kent Kimliğinin gereği Restorasyon Meslek Yüksek Okulu açılması ve Amasya Üniversitesi bünyesinde bir Konservasyon merkezinin açılması çalışmaları devam etmektedir. Bir diğer önemli misyonu ise; kendi alanlarında yapacağı bilimsel araştırmalar ve uygulamalar ile ülkenin tarihinin korunmasına, ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkıları yapmaktır.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda önder ve etkin konumda olmaktır. Bu hedef doğrultusunda bilimsel, uygulamacı bir meslek elemanı yetiştirmek ve Tasarım Meslek Gruplarının birlikteliğini sağlamaktır.