Mezuniyet törenimizde dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinden Beytullah Çay bölüm birincilik ödülü, Simge Nur Turan bölüm ikincilik ödülü, Sümeyye Yıldız bölüm üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Ödülleri bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinden Enis Çınar (adına temsilci Sima Savaş ödülü aldı) bölüm birinciliği, Merve Korkmaz bölüm ikincilik ödülü, Burak İncekara bölüm üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Ödülleri bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. 

 

1655327561295