ICSULA 2022 Kongresi bildiri sunumu

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi (ICSULA 2022) 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenmiştir. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üy. Bige Şimşek İlhan ve Dr. Araş. Gör. Deniz Özge Aytaç Amasya tarihi kent merkezi kültürel ve doğal peyzajını sürdürülebilirlik ekseninde ele alan “Tarihi Kent Payzajı / Kentsel Koruma / Sürdürülebilirlik Ekseninde Amasya Üzerinden Bir Okuma” ve “Revealing Strata Of Amasya Yeşilırmak Riverscape As An Approach To The Concept Of Sustainable Heritage Conservation” başlıklı bildirileri sunmuştur. Sürdürülebilir koruma için Amasya tarihi kent peyzajının mekân-zamansal katmanlarının incelenerek, tarihi kentsel koruma ilkelerini odak alan politika ve yönetim planı ile ele alınması gerekliliğini vurgulamışlardır.

 EK3_01

 

EK3_02