II. Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism/ 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi’ne Mimarlık Bölümü’müzden Katılım

24-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğinde Safranbolu/Karabük’te “II. Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism/ 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi” isimli sempozyum çevrimiçi (online) olarak düzenlenmiştir. Mimarlık ve turizm disiplinlerini buluşturan sempozyumda turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir mimari ve turizm, kentsel ve arkeolojik alanlar, yöresel mimari, tarihi yapılar ve kültür turizmi sempozyumun temasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Merve Özkaynak tarafından “Evaluation of Riverfront Identity of Amasya Historical Core / Amasya Tarihi Kent Merkezinin Kıyı Kimliğinin İncelenmesi” başlıklı bildiri sunulmuştur. Kültürel mirası ile turizmde önde gelen şehirlerden biri olan Amasya’nın tanıtılması ve kıyı kimliğinin iyileştirilmesi amacıyla sempozyumda kentin tarihi çekirdeğinde bulunan geleneksel konut dokusu ve kıyı kimliğine değinilerek, öneriler sunulmuştur.