kentsel_tasarim_pm_t_text

İLK MEZUN ADAYLARIMIZ STÜDYO NO:7 VE STÜDYO NO:8 FİNAL PROJELERİ İÇİN İSTANBUL METROPOLİTAN ALANINI SEÇTİLER 

 

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ile, Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN tarafından yürütülen Stüdyo 7 ve Stüdyo 8 dersleri için geliştirilecek projeler kapsamında İstanbul iline teknik bir gezi düzenlendi.

KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 1 KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 2

 

Teknik gezinin ilk durağında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini ziyaret eden öğrencilerimize Taşkışla’da Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA tarafından “Temsilden Metodolojiye Peyzaj Tasarım Pratiği” başlıklı bir seminer verildi. 

 KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 3 KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 4

   

Peyzaj Mimarlığı mesleğini; tarihsel süreçte evrilişi ve günümüzdeki durumu üzerine öncü örnekler eşiliğinde zamandizinsel bir çerçevede aktaran KAYA,ardından planlama ve tasarım yarışmalarının tasarımcıyı ve tasarım dünyasını zenginleştirici etkisini hem kendi deneyimleri hem dünyadan çarpıcı örnekler üzerinden tartışmaya açarak öğrencilerimize interaktif bir söyleşi ortamı sağladı.

KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 5 KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 6

 

Gezinin ikinci durağında; İstasyon 214 isimli Peyzaj Mimarlığı Stüdyosuna misafir olan öğrencilerimiz; 2020 Bahar Döneminde Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER tarafından yürütülen “Multi-Layered Negotiations: An Urban Manifesto For Resiliency Of Bandırma” başlıklı Stüdyo dersine katılarak öğrencilerden proje içerikleri ve ilk tasarım fikirleri üzerine bilgiler aldı. Ardından; 2020 Güz Döneminde yürüttüğü “Memo-Structural Landscapes: Savur -Mardin” stüdyo dersi ve “Socio/Ecological Valleys of Mardin” konulu bitirme/mezuniyet projesi üzerine öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştiren Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER, stüdyo derslerinin sonuç ürünlerini öğrencilerimizin incelemeleri için paylaşarak iki bölüm öğrencileri arasında öğretici bir etkileşim, fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı ortamı sağladı. Çalışma alanları üzerine algıya dayalı analizler yapmak ve gözleme dayalı veriler toplamak üzere arazi keşiflerini yapan öğrenciler, gezinin bir sonraki durağında; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsünde Mimarlık Bölümünden Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU tarafından, mimarlık ve peyzaj mimarlığı arakesitindeki kritik konular, meseleler ve çalışma alanları üzerine gerçekleştirilen seminer ve söyleşi/tartışma sayesinde, meslek kimliklerini disiplinlerarası ortak güncel meseleler üzerinden sorgulama ve yeniden değerlendirme olanağı buldular. 

KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 7

 

İlk mezunlarımız olarak kısa bir zaman sonra mesleğe atılacak olan öğrencilerimiz, gezinin son durağında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesini ziyaret ettiler. Şube Yönetim Kurulundan şube başkanı Murat ÇELİK ve ikinci başkan Buğra YERLİYURT tarafından sıcak bir karşılama ile ağırlanan öğrencilerimiz, oda yönetiminin şube olarak yapmayı planladığı çalışmalar ve mesleki meseleler üzerine gerçekleştirdiği genel bir sohbetin ardından İstanbul özelinde çalışma alanları üzerine bilgiler edinme olanağı buldular.

KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 10

 

Sözkonusu stüdyo derslerinin yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN kurgulamış olduğu teknik gezi boyunca kendilerine zaman ayırarak bilgi ve desteğini esirgemeyen değerli meslek insanlarına ve teknik geziye onay vererek gerçekleşmesine olanak sağlayan aynı zamanda uhdesinde yürüttüğü dekanlık görevi ile fakülte ve bölümlerine desteklerini esirgemeyen Amasya Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman ELMACI’ya özel teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 8 KTPM-BŞİ-TG-İstanbul 9