kentsel_tasarim_pm_t_text

 

Kentsel Tasarım Öğrencilerinden Küresel İklim Eylemi Bağlamında Söylem

 

Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN tarafından verilen güz dönemi stüdyo dersleri kapsamında, güncel bir mesele olan küresel iklim eylemine; Antalya Kepez ilçesinde kentsel bir parselde geliştirecekleri ekolojik-temelli tasarım kurguları bağlamında söylemler geliştirerek ve ortak bir manifesto oluşturarak eklemlenmeyi hedefliyor.

Plansız kentleşme, doğal ve tarihi dokunun tahribatı, yeşil altyapı eksikliği, kimliksizlik, yersizlik gibi günümüz kentlerinin güncel meselelerine eleştirel bir söylem geliştirmek motivasyonuyla yola çıkan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Kadir Tolga ÇELİK tarafından yürütülen dikey stüdyo dersleri kapsamında geliştirecekleri projeler için Antalya iline teknik bir gezi gerçekleştirdiler.  

Derslerden sorumlu Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN; yürüttükleri stüdyoların ortak uğraşı alanı ekseninde, kentlinin ortak belleğinde yer edinmiş Kepez Dokuma Fabrika alanının bir uzantısı olan yaklaşık 50 hektarlık kritik bir kentsel boşluk üzerine, üst başlıkta kentin doğal ve kültürel değerlerini gözeten, kentlinin güncel gereksinimlerini karşılayan projeler geliştirmeleri beklenen öğrenciler için düzenledikleri teknik geziyi; öğrencilerin Antalya’nın doğal ve kentsel karakteristiklerini, edindikleri bilgilerle eş-zamanlı algısal deneyimlemeleri üzerine kurguladıklarını belirtti.

KTPM-BŞİ-TG-ANTALYA KEPEZ DOKUMAPARK

Line _border2

Gezinin ilk durağı olan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğrencileri ağırlayan öğretim üyesi Doç.Dr. Tahsin Yılmaz’ın Kepez Dokuma Fabrikasının kent tarihindeki yerini, anlamını, tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümü ve Antalya halkının rekreatif kullanım davranışlarını aktardığı seminer, öğrencilerin bu özel kent parçasını peyzaj mimarlığı meslek disiplini bakış açısıyla sorgulamaları açısından ufuk açıcı oldu.

KTPM-BŞİ-TG-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ01 KTPM-BŞİ-TG-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ02

KTPM-BŞİ-TG-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ03 KTPM-BŞİ-TG-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ04

Line _border2

Gezinin ikinci durağında; Antalya Tarihi Kent Merkezi’nde Antalya’nın ilk bölge turizm rehberi Hüseyin Çimrin tarafından karşılanan öğrenciler, kendisinin “Kaleiçi’ni Duyumsamak” teması altında aktardığı derin bilgi birikimi eşliğinde, tarihi bir liman kenti olan Antalya’nın özgün, geleneksel yerleşimini, tarihi ve kültürel değerlerini yerinde öğrenme, deneyimleme olanağı buldular. 

KTPM-BŞİ-TG-HÜSEYİN ÇİMRİN01    KTPM-BŞİ-TG-HÜSEYİN ÇİMRİN02

Line _border2

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’ın yoğun programları arasında öğrencilere özel bir zaman ayırarak belediyelerinin vizyon projeleri ve eski Dokuma Fabrikasının yeniden işlevlendirilerek Dokuma Park alanına dönüşüm serüvenini aktarmış oldukları interaktif söyleşi, göstermiş oldukları yakın ilgi öğrenciler ve yürütücüler açısından motive edici bir güç oldu. Sayın Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ’nün sağladığı imkanlarla Dokuma Park ve uzantısında yer alan çalışma alanlarını rehberler eşliğinde keşfetme olanağı bulan öğrenciler, almış oldukları bilgiler, fotoğraflar, skeçler, notlar aracılığı ile algısal alan çözümlemeleri yaparak arazi keşiflerini tamamladılar.

 KTPM-BŞİ-TG-KEPEZ BELEDİYESİ01   KTPM-BŞİ-TG-KEPEZ BELEDİYESİ02   KTPM-BŞİ-TG-KEPEZ BELEDİYESİ03

Line _border2

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesinde peyzaj mimarı Bilge Öz ve Gamze Karaoğlu meslek odasını tanıtımı, meslek sorumlulukları, meslek etiği hakkındaki bilgilendirmelerinin ardından Dokuma Park, çalışma alanı ve Konyaaltı sahil düzenlemeleri ile ilgili güncel meslek meseleleri bağlamında kritik konulara değindiler. Meslek Odası ortamında tartışılan bu konular ardından, öğrenciler, kıyı bandı boyunca kesintisiz devam eden Konyaaltı Sahil Düzenlemelerini, kent ve su ilişkisini tanımlayan açık alan tasarımlarını, akşam kullanımlarını deneyimlemek amacıyla, sıcağı sıcağına Beach Park’tan başlayan doğrusal bir rotada belirlenen bir zaman diliminde algısal çözümlemeler yaptılar.

 KTPM-BŞİ-TG-ANTALYA PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Line _border2

Gezinin son durağında Antik Çağ’ın üç limana sahip ünlü liman kenti Phaselis’in kentsel ögelerini, konumlanışlarını ve mimari yapılarını mimar Öğr. Gör. İbrahim SAYGILI rehberliğinde yapılan keşif gezisi ile öğrenme olanağı buldular.

 KTPM-BŞİ-TG-PHASELIS ANTİK KENTİ01  KTPM-BŞİ-TG-PHASELIS ANTİK KENTİ02 KTPM-BŞİ-TG-ULUPINAR01

Bu sayede, üç günlük teknik gezide, yoğun bir biçimde Antalya’nın doğal, kentsel ve tarihi peyzajlarından kesitler deneyimleyen öğrenciler hafızalarında Akdeniz coğrafyası ve kültüründen enstantaneler ve aldıkları ilhamlar ile keşif süreçlerini tamamladılar.

Derslerden sorumlu Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Antalya iline teknik gezi düzenlemelerine izin veren ve öğrencilerin bu özel deneyimi yaşamalarına olanak sağlayan sayın Rektör Prof. Dr. Süleyman ELMACI’ ya desteklerinden ötürü kendisi, çalışma arkadaşları ve öğrencileri adına teşekkür ve minnetlerini sunduğunu ifade etti.