Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Kulübü LAND|SCOPE’un ilk etkinliği; 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri “Sürdürülebilir Kampüs” temalı bir atölye çalışması oldu. Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN’ın ve başkanlığını Güleser Mehmetoğlu’nun yaptığı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinden oluşan ve kendilerini “hayata farklı bir objektiften bakan Peyzaj Mimarlığı öğrencileri” olarak lanse eden kulüp öğrencileri; kulüplerine gönüllü ve koşulsuz destek veren Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve yarı- zamanlı öğretim görevlisi Açelya KARAMAN’ın da değerli katkıları ile; “Amasya Üniversitesi Mimarlık, İlahiyat ve Teknoloji Fakültelerine ait yerleşke alanında Sürdürülebilirlik kavramı ekseninde çok-disiplinli bir ortak söylem geliştirerek kampüs hayatını yeniden düzenlemek için sürdürülebilir tasarım fikirleri üretmek” amacıyla bu atölyeyi düzenlediklerini bildirdiler.

IMG_8273

IMG_8264

        İki kısımdan oluşan Atölyenin ilk kısmını oluşturan söyleşi; kulüp danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN’ın tanıtım ve takdim konuşması ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami DEMİR’in açılış konuşması ve İnşaat Mühendisi kimliği ile sürdürülebilirlik kavramına nasıl baktığı konusunda yaptığı değerli katkısının ardından “Multidisipliner Bir Düşünce Üretimi” sağlamak için davet edilen farklı disiplinlerden akademisyen ve meslek uzmanlarının sürdürülebilirlik üzerine düşünceleri ve deneyimlerinin aktarılması ile devam etti. Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Okan Murat DEDE’nin sürdürülebilir kampüs hayatı üzerine büyük beğeni toplayan ve ufuk açan konuşmasının ardından, peyzaj mimarı Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN, peyzaj mimarı Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ, mimar Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ, mimar Açelya KARAMAN, mimar Eren TAŞDELEN, mimar Aysel ÖNEY, iç mimar Büşra TOP, makina mühendisi Anıl ŞAHİN, çevre mühendisi Anıl MESCİ ve inşaat mühendisi Okan CENGİZ öğrencilere kısa meslek tanıtımları yaparak ve peyzaj mimarlığı meslek disipliniyle olası kesişim alanları ve kentsel tasarım arakesitinde yapılabilecek ortak ve iş-birlikçi çalışmalar üzerine bilgiler vererek genel bir çerçeve çizmeye çalıştılar. Atölyenin ikinci kısmında; çalışma alanında öğrenciler ile alan gezisi yapan değerli meslek uzmanları, stüdyoda gruplar halinde yürütülen beyin fırtınasına da katılarak öğrencilere tasarım fikirleri ve ürünleri geliştirmeleri konusunda da destek oldular.

 IMG_8284 IMG_8307

       Güncel Kent Araştırmaları Atölyesi genel başlığı altında “Multidisipliner Bir Düşünce Üretimi” sağlayacak bir dizi atölye pratiği planladıklarını ifade eden kulüp danışmanı ve kulüp başkanı “vol: 1 | Sürdürülebilir Kampüs” adlı ilk atölye çalışmasının verimli ve keyifli bir deneyim olduğunu, tasarım gruplarının birbirinden farklı ve yaratıcı düşünceler ürettiklerini ve ortak bir paylaşım platformu oluşturarak tema üzerinde çok-yönlü bir tartışma geçirdiklerini ve ortak bir manifesto ürettiklerini, bu sayede bekledikleri kazanımları yakalayabildiklerini belirterek, diğer atölyeler için hazırlık içinde olduklarını bildirdiler.

 

20180327_181832

20180327_162649

20180327_173918

IMG_8277