kentsel_tasarim_pm_t_text

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STÜDYO 6 DERSİ ÖĞRENCİLERİ İLE “URBAN CATALYST” TEMALI FİNAL PROJESİ KAPSAMINDA ESKİŞEHİR İLİNE TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

 

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf öğrencileri ile, Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN tarafından yürütülen Stüdyo 6 dersinde geliştirilecek final projesi için Eskişehir iline teknik bir gezi gerçekleştirildi.

 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 1 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 2

 

Eskişehir’in içinden geçen Porsuk Çayı boyunca belirli odaklar üzerine kamusal açık alan tasarımına yönelik konsept projeler üretecek olan öğrenciler, KanlıKavak Parkı ve Kent Park arasında uzanan kıyı bandı boyunca gözleme dayalı algısal alan çözümlemelerinde bulunarak, kent-kıyı-su ilişkisinde farklılaşan kesitler ve kent bölgeleri üzerine çizimler, notlar, fotoğraflar aracılığı ile, geliştirecekleri projeler için özgün verilerini topladılar.

KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 3 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 4

 

Alan keşiflerinin hemen adından Mimarlar Odası Eskişehir Şubesini ziyaret eden öğrenciler, oda yönetim kurulundan mimar Didar Duygu ALTUNTAŞ, mimar Gülşah DOĞAN, mimar Ozan KILIÇ tarafından yürütülen görsel sunu ve interaktif söyleşi ile çalışma alanları olan Porsuk Çayının tarihsel süreçte geçirdiği serüven ile ilgili değerli bilgiler edindiler.

 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 5

 

Gezinin ikinci ayağında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanı Prof. Dr. Alper ÇABUK tarafından kabul edilen ve mesleki bir dinleti ve söyleşi olanağı bulan öğrenciler; Mimarlık Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üy. Hatice Günseli DEMİRKOL ve Araş. Gör. Deniz YEŞİLTEPE tarafından verilen Porsuk Çayı konulu seminerlerin ardından, Eskişehir Teknik Üniversitesi evsahipliğinde Dr. Öğr. Üy. Hatice Günseli DEMİRKOL, Araş. Gör. Deniz YEŞİLTEPE, Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN ve Araş. Gör. Kadir Tolga ÇELİK önderliğinde her iki bölüm öğrencilerinden oluşan karma gruplarla “WaterScape” isimli ortak bir workshop gerçekleştirdiler.

KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 6 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 7

 

Algısal alan keşiflerinin ardından disiplinlerarası bir beyin fırtınası ve ortak sinerji ile fikir projeleri üretme ve sonuç ürünlerini sunarak tartışma yapma olanağı bulan öğrenciler bu tematik workshop sayesinde, geliştirecekleri final projeleri için ilk konsept fikirleri üzerine zengin bir düşünsel altyapı edinmiş oldular.

 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 8

 

Gezinin üçüncü ayağında; Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden peyzaj mimarı Neslihan TAŞKIN tarafından Eskişehir için başarılı projelere imza atmış olan belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN döneminde gerçekleştirilen vizyon projelerinin tanıtıldığı bir sunum ve söyleşinin ardından öğrenciler belediye görevlileri tarafından yapılan bir tanıtım eşliğinde bu vizyon projelerinden Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkını mesleki bir bakış açısıyla gezme fırsatı buldular.

KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 9 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 10

 

Gezinin son ayağında; Eskişehir’in tarihi dokusunu oluşturan Odunpazarı bölgesini Porsuk Çayına kesintisiz bir yeşil kuşak eşliğinde bir yaya aksı ile bağlama hedefi ile tarihi Hamamyolu Caddesi boyunca gerçekleştirilen ve 2019 Uluslararası Mimarlık Ödülü de dahil birçok ödül almış olan “Urban Deck” isimli Yazgan Mimarlık imzalı çevre düzenleme projesini Odunpazarı Belediyesinden peyzaj mimarı Gökhan OLGUN eşliğinde bilgiler alarak inceleme olanağı bulan öğrenciler, bu yaya aksının akşam kullanımını da deneyimlediler. Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Odunpazarı bölgesini ve bu tarihi dokuda çağdaş bir yapı olarak inşa edilen ve dünyaca ünlü Japon mimarlar Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi imzası taşıyan OMM - Odunpazarı Modern Müzesini de gezen öğrenciler, ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN tarafından kurgulanan teknik geziyi tamamlamış oldular.

KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 11 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 12

 

Yoğun ve tempolu bu teknik gezinin serbest zamanlarında ayrıca kentin Porsuk Çayı kıyılarında ve diğer yayalaştırılmış bölgelerinde kentli kullanımlarını inceleme ve değerlendirme olanağı bulan öğrencilerin Eskişehir’in doğal ve kültürel peyzaj bileşenleri ve kent kimliği ile ilgili zihinsel ve görsel bir hafıza edinmiş olduğunu belirten ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN ve ders asistanı Araş. Gör. Kadir Tolga ÇELİK; teknik gezi boyunca kendilerine zaman ayırarak bilgi ve desteğini esirgemeyen değerli meslek insanlarına ve teknik geziye onay vererek gerçekleşmesine olanak sağlayan aynı zamanda uhdesinde yürüttüğü dekanlık görevi ile fakülte ve bölümlerine desteklerini esirgemeyen Amasya Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman ELMACI’ya özel teşekkürlerini sundular. 

KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 13 KTPM-BŞİ-TG-Eskişehir 14