STAJ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Staj ile ilgili duyurular Microsoft Teams üzerinden duyurulmuş olup; gerçekleştirilen toplantılara katılamayan öğrenciler toplantı kayıtlarına ait linke ulaşmak için Bölüm Staj Komisyonu ile iletişime geçebilir.
  • Staj defterleri oluşturulurken T.C. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Yönergesi'nin bütün maddelerinin dikkatlice okunup, bu maddelere uygun hazırlanması gerekmektedir.  
  • T.C. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Yönergesi‘ni, Staj Bilgi Formu ve Staj Yapılan Kurumun Değerlendirme Formu staj defterinize kesinlikle eklenmemesi gerekmektedir (Bölüm staj yönergesi dışındaki formların çıktısı alınarak ayrı teslim edilmelidir).  
  • Staj Bilgi Formu A4 kâğıda çıktı alınarak, Bölüm Başkanlığı’na poşet dosya içerisinde teslim edilmelidir.
  • Staj Yapılan Kurumun Değerlendirme Formu staj yapılan kurum tarafından doldurularak, kapalı zarf içerisinde imzalı ve mühürlü bir şekilde Bölüm Başkanlığı’na posta yoluyla iletilmeli ya da öğrenci tarafından staj defteri ile teslim edilmelidir.
  • Staj Defterinin her sayfası imzalı ve mühürlü olmalıdır. Bunu sağlamayan staj defterleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • Staj defterlerinin teslim zamanı, eğitim-öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 15 iş günüdür ve staj defterleri bu süre içerisinde bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için teslim zamanı:  4 Ekim - 22 Ekim 2021’dir.
  • Staj defterinin Microsoft Word hali, staj defterini teslim ederken vereceğiniz dilekçe örneği ile T.C. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Yönergesi Mimarlık Fakültesi web sayfasında duyurulmuş olup, aşağıdaki linkten bu dokümanlara ulaşabilirsiniz:

/bolümler/kentsel-tasarim-ve-peyzaj-mimarligi-bolumu/staj

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm Staj Komisyonu