20180420_171442-Exposure3 (1)

     Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ’den oluşan ekip Antalya’da düzenlenmiş olan ECSAC 2018 [European Conference on Science, Art and Culture] Konferasına katılarak, özgün çalışmalarını sundular. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığını da yürüten Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN koordinatörlüğünde ve sorumluluğunda yürütülen Stüdyo Dersleri ekibinde yer alan ve yoğun bir tempoda büyük bir özveri ile kavram ve tema temelli uygulamaları destekleyen Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ, Stüdyo süreçlerini ve sonuç ürünlerini ortaya koydukları ekip deneyimlerini tanıtmak ve paylaşmak amacıyla; [Practicing Volumetric Studies via Stereotomic and Tectonic Works in Basic Design Studio] adlı davetli bildiri yanısıra, [Kentsel Bir Boşlukta Özel Bir Etkinlik Odaklı Mekansal Kurgular – [Stüdyo 05 |17‐ 18] Final Modülü], [An Interdisciplinary Studio Scheme: Coding the Vernacular – A Production of Contemporary Neighborhood Unit by Inspiring from the Traditional One, Case of Amasya], [Bir Temel Tasar Pratiği: Çocuk İçin Üretmek ‐ Kütlesel Bir Boşluk Yaratımı ile Oyun Oluğu Tasarımı], [Bağlamsal Bir İzlence: Işık ve Gölge ile Sahne Yaratımı ‐Bir Atölye Pratiği] ve [Urban Intervention Practice: Reinterpretation of Public Space Through Public Art] isimli bildirilerini sunarak Üniversitemizi başarı ile temsil etmişlerdir.

      20180420_173527-Exposure3

      Bildirilerin yanısıra; Dr. Öğretim Üyesi Bige ŞİMŞEK İLHAN, Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ ve Araş. Gör. Mürşit SÖNMEZ’den oluşan ekibin [A Collaborative Design Experience: Creating an Imaginative Volume in a Virtual Cube [for Child Use] – Snapshots from Selected Works] isimli çalışmaları ECSAC 2018 [European Conference on Science, Art and Culture] Konferası kapsamında düzenlenen karma sergi seksiyonunda sergilemiştir. Konferansta yer alan sergiler arasında oldukça ilgi gören, beğeni kazanan ve göz dolduran çalışma için diğer akademisyenler tarafından olumlu görüşler bildirilmiş, çocuklar için bir oyun oyuğu tasarlama fikri üzerinden somut olarak ortaya konan ürünler ve sunum biçimleri takdir edilmiştir.

20180420_011255-Exposure3

31143844_320262591838703_768298468761403392_o -Exposure3