KTPM BÖLÜMÜ KPM301 STÜDYO 5 DERSİ KAPSAMINDA AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ ARAZİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ‘KPM 301 kodlu Stüdyo-5 (ÖD)’ dersi kapsamında ders yürütücüsü Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU ve ders yardımcısı Arş. Gör. Kadir Tolga ÇELİK eşliğinde 17.10.2023 tarihinde Amasya ili Taşova ilçe merkezinde bilgi toplama ve arazi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Arazi çalışmaları sırasında Taşova Belediye Başkanı Sayın Bayram ÖZTÜRK ve Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kadir AYDOĞAN’da eşlik ederek hem öğrencileri Taşova ilçesi hakkında bilgilendirmiş hem de öğrencilerin alanla ilgili sorularını cevaplamışlardır. Verdikleri değerli katkılarından ötürü Taşova Belediye Başkanı Sayın Bayram ÖZTÜRK ve Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kadir AYDOĞAN’a teşekkür ederiz.