KTPM STÜDYO 4-5 DERSLERİ KAPSAMINDA ARAZİ/SAHA ÇALIŞMASI

2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında "KPM 202 kodlu Stüdyo-4", "KPM 301 kodlu Stüdyo-5 (Şube-1) ve" KPM 301 kodlu Stüdyo-5 (Şube - 2)" dersleri kapsamında ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU ve ders yardımcısı Arş. Gör. Kadir Tolga ÇELİK önderliğinde toplam 33 öğrenci ile 28.09.2019-30.09.2019 tarihleri arasında Trabzon ili Akçaabat ilçe merkezi sahil alanında arazi/saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Arazi çalışmalarının haricinde öğrencilere peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından Trabzon kent merkezinde yer alan "Meydan Parkı", "Zağnos Vadisi Parkı", "Ekopark", "EYOF 2011 Spor ve Hatıra Parkı", "100.Yıl Parkı" gibi önemli kent parkları gezdirilerek uygulanmış peyzaj örnekleri yerinde görüp deneyimle imkanı sunulmuştur.

Öğrencilerle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlıgı Bölümü ziyaret edilerek, değerli öğretim üyeleri Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU, Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Doç. Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Doç. Dr. Arzu KALIN, Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Emrah YALÇINALP ve Dr. Öğr. Üyesi Doruk Görkem ÖZKAN'ın katkılarıyla hem arazi/saha çalışmaları hem de stüdyo derslerindeki proje süreci hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

Verdikleri değerli katkılarından ötürü Akçaabat Belediye Başkanı Sayın Osman Nuri Ekim'e, Akçaabat Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Burak EKİCİ'ye ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ederiz. 

 SSKK-Gezi-1.1

SSKK-Gezi-2.1

SSKK-Gezi-3.1

SSKK-Gezi-4.1

SSKK-Gezi-5.1

 SSKK-Gezi-6.1

SSKK-Gezi-7.1

SSKK-Gezi-8.1

SSKK-Gezi-9.1

 SSKK-Gezi-10.1

SSKK-Gezi-11.1