2019 YAZ DÖNEMİNDE

KPM 212 KODLU YAZ STAJI-1 VE KPM 310 KODLU YAZ STAJI–2 YAPAN 

3. VE 4. SINIF KTPM ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE  

 

“T.C. Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Yönergesi”nin 14, 15 ve 16. maddelerinde tanımlandığı şekliyle hazırlamış olduğunuz Staj Defterlerinizi; 17. Madde gereği, 04 EKİM 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan “KTPM Staj Evrağı Teslim Dilekçesi” ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir.

 

NOT: Staj Defterinde kapak sayfalarından sonra 3. Sayfada yer alan “Staj Bilgi Formu” ve 4. Sayfada yer alan “Staj Yapılan Kurumun Değerlendirme Formu” sayfalarını çıkartarak 16. Maddede belirtildiği şekilde Staj Defterlerinizi ciltletiniz.  

 

BÖLÜM BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK STAJ EVRAĞI: 

  • Ciltlenmiş Staj Defteri [3. ve 4. Sayfaları çıkartılmış olarak] 
  • Staj Bilgi Formu [fotoğraf yapıştırılmış, eksiksiz doldurulmuş ve staj yapılan kurum veya kuruluş amirinin mühür ve ıslak imzası alınmış olarak] 
  • Dilekçe [KTPM Staj Evrağı Teslim Dilekçe Örneğinde gerekli bilgiler doldurulmuş ve imzalanmış olarak]

 

NOT: 15 NİSAN 2019 web sayfası duyurusunda da belirtilmiş olduğu gibi; “Staj Yapılan Kurumun Değerlendirme Formu”nun ilgili kurum ve kuruluş tarafından kapalı zarf içerisinde ve gizli damgasıyla Bölüm Başkanlığına ulaştırılması gerektiği bilgisini ekleyerek vermek staj yapan öğrencinin sorumluluğundadır.

 

 

Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN

Bölüm Başkanı

 

Amasya Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

 

 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü _ Staj Yönergesi için tıklayınız.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü _ Staj Evrağı Teslim Dilekçe Örneği için tıklayınız.