30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenmiş olan ‘2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies’ sempozyumunda ‘A General Study on Trabzon City Parks (Trabzon Kent Parkları Üzerine Genel Bir İnceleme)’ başlıklı sözlü bildiri Arş. Gör. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU, ‘Risk Yönetiminde Kültürel Mirasın Korunması: Amasya Yalıboyu Evleri’ başlıklı poster bildiri Arş. Gör. Gizem BÜYÜKGÜNER tarafından sunulmuştur.

Foto 11Foto3Foto5