Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Stüdyo 5 dersinde Samsun kıyı dolgu alanlarını yeniden ele alacaklar

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN ve Dr. Araş. Gör. Deniz Özge AYTAÇ tarafından yürütülen Stüdyo No:5 proje dersleri kapsamında geliştirecekleri projeler için Samsun’a teknik geziye gittiler. Geziye, Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Milli Parkı ziyareti ile başlayan ekip; doğal peyzaj, kırsal peyzaj, kentsel peyzaj geçişlerini mobil olarak deneyimledikten sonra Samsun kent merkezinde bu kez bir kent gezgini olarak kültürel peyzaj üzerine gözlemlerde bulundular. Mimarlar Odası Samsun Şubesi eski başkanı mimar İshak Memişoğlu tarafından verilen seminer ve Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü sayın Ömer BOLAT’ın desteği ve şehir plancısı Özlem NURDEMİR ve harita mühendisi Gülşah YENEN katkılarıyla düzenlenen interaktif söyleşi ile Samsun kenti ve kıyı alanlarının tarihsel gelişimi ve dolgu alanlarının mevcut kullanımları üzerine bilgiler edinen ekip; Batı Park, Liman Bölgesi ve Doğu Park dolgu alanlarını yeniden ele alarak değişen ölçeklerde geliştirecekleri planlama ve tasarım projeleri için veri toplama ve etüt çalışmaları yapmak amacıyla arazi keşiflerinde bulundular. Kent-kıyı ilişkisini sorgulama ve güncel toplumsal-çevresel meseleleri gözeten yeni mekânsal ilişkiler kurma temel yaklaşımıyla Samsun kenti özelinde stratejiler üretecek olan ekip için teknik gezinin çok faydalı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Bige ŞİMŞEK İLHAN, gezinin gerçekleşmesi konusunda verdikleri izin ve desteklerden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ELMACI, Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Önder DUMAN’a teşekkürlerini sundu.

 

EK1_01

 

EK1_02

 

EK1_03

 

EK1_04

 

EK1_06

 

EK1_07