STAJ SONRASI NE YAPILACAK

1-Staj boyunca her gün yaptığınız işleri ekte verdiğim form 297'ye tükenmez kalem ile bizzat yazacaksınız. Staj bitiminde Bölüm Başkanlığına teslim edeceğiniz elinizle bizzat doldurduğunuz 30 sayfa (her iş günü için 1 sayfa) staj raporunuz olacak. her sayfada kontrol edenin imzası ve kurumun/firmanın mührü olmasına çok dikkat edin. İmzasız ve mühürsüz sayfası olan defterler kabul edilmeyecektir. Bunu mavi kapaklı dosyada yeni dönem başladıktan 15 işgünü içinde (en geç 22 Ekim 2021 tarihine kadar) Bölüm Başkanlığına elden imza karşılığı teslim edeceksiniz.

2- Stajınız bittiğinde, yine ekte verdiğim "staj sicil fişi"ni, normal A-4 kağıdından biraz daha ağır ve kalın gramajlı karton kağıda çıktı alıp işyerine doldurtacaksınız. (Şayet, bu tür bir kağıt bulamazsınız A-4 kağıdını poşet dosya içinde muhafaza ediniz) Onlar doldururken ve doldurduktan sonra sizin bu sicil fişini görmemeniz gerekmektedir. İster işyeriniz bu sicil fişini bize yani dekanlığa postalasın, isterlerse kapalı bir zarfa koyup zarfın ağzını mühürleyip imzalayıp size versinler, siz getirin. Bu konuda siz opsiyonları kendilerine iletin, onların tercihini uygulayın ve bunu sorgulamayın. Sicil fişini elden getirecekseniz defterle birlikte onu da teslim ediniz. İşyeriniz posta ile gönderecekse 22 Ekim 2021 tarihine kadar mutlaka postaya vermiş olsunlar.

3- Günlük raporlarınıza eklemek istediğiniz her türlü eki (harita vb.) CD içinde raporla birlikte teslim edebilirsiniz, VEYA staj defteriniz (mavi kapaklı dosya) in arkasına ekler olarak da yerleştirebilirsiniz.

 

Günlük staj defteri için tıklayınız.

 

Staj fişi için tıklayınız