SPD202/STÜDYO-4 dersi kapsamında 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı çalışmalarına yönelik olarak Samsun ili Ladik ilçesinde Doç. Dr. Aslı Altanlar, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şekeroğlu yürütücülüğünde saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında doğal, sosyo-ekonomik ve fiziki çevreye yönelik veriler toplanmış olup Ladik Belediyesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile saha çalışma süreci tamamlanmıştır.

2324_II_ŞBP_Gezi_240311_1

2324_II_ŞBP_Gezi_240311_2

2324_II_ŞBP_Gezi_240311_3

2324_II_ŞBP_Gezi_240311_4