2023/2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı SPD301/Stüdyo-5 dersi Bartın ili 1/100.000 ve Amasra ilçesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında, şehir ve bölge planlama stüdyo öğretiminin en önemli ve gerekli aşamalarından biri olan saha çalışması süreci Dr. Öğr. Üyesi G. Duygu Bütün, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Canbolat, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Yeşilyurt Alkan ve Arş. Gör. Müzeyyen Sağıroğlu yürütücülüğünde 15-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Bartın ilinde ve Amasra ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Bartın ili 1/100.000 ve Amasra ilçesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanmasında ilk aşama olan veri toplama ve analiz süreci için, öğrenciler saha çalışması öncesinde dört ayrı analiz grubunda çalışmalara başlamıştır: (1) Doğal yapı analiz grubu, (2) Toplumsal yapı analiz grubu, (3) Ekonomik yapı analiz grubu ve (4) Yapılı çevre analiz grubu.

 

Resim -1 (1)

 

1. GÜN (15 Ekim 2023 Pazar): Saha çalışmasının ilk gününde, saat 16.00 saatinde Bartın iline ulaşılmıştır. Bartın ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılmasına yönelik, dört ayrı analiz grubu ile ayrı ayrı ön hazırlık toplantısı yapılarak Bartın iline ve çalışma ölçeğine özgü saha çalışması programı, kurum/kuruluş görüşmeleri ve elde edilmesi gereken veriler öğrencilerle tartışılmıştır.

 

Resim -2 (1)

Bartın-Amasra Saha Çalışması 2. gün

 

2. GÜN (16 Ekim 2023 Pazartesi): Saha çalışmasının ikinci gününde, gün içinde yapılması gerekli işler konusunda öğrenciler bilgilendirildikten sonra dört ayrı analiz grubu Bartın ilinde kurum görüşmeleri ve veri toplama sürecine başlamıştır. Aynı gün T.C. Bartın Belediyesi ziyaret edilmiş, İmar ve Şehircilik Müdürü Ozan Ertem, Şehir Plancısı Gül Berivan Ekiz ve Bartın Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Erhan Ertosun tarafından planlama alanı hakkında bir sunum gerçekleştirilerek öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sordukları sorulara yanıt verilmiştir. T.C. Bartın Belediyesi tarafından sunulan toplu öğle yemeğinin ardından, toplu olarak Bartın Kent Müzesi ziyaret edilmiştir. Müze müdürü arkeolog Erhan Ertosun müzeyi gezdirerek, Bartın ilinin kent tarihi, doğal yapı özellikleri, toplumsal ve ekonomik yapı özellikleri ve mimari ve kentsel doku özellikleri gibi birçok konuya değinmiştir. Günün ikinci yarısında öğrenciler kurum görüşmelerine, veri toplama ve analiz sürecine devam etmiştir. Gün sonunda ise, dört analiz grubu ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılar ile öğrencilerin kurum görüşmeleri değerlendirmeleri, elde edilmesi gereken ve elde edilen veriler tartışılmıştır.

Resim -3 (1)

Bartın-Amasra Saha Çalışması 3. gün

 

3. GÜN (17 Ekim 2023 Salı): Saha çalışmasının üçüncü gününün sabahında, Bartın ilinde yarım kalan kurum görüşmeleri ve eksik veriler tamamlandıktan sonra, Bartın ilinin önemli bir çekim noktası ve doğal sit alanı olan Güzelcehisar Lav Sütunları ziyaret edilmiştir. Günün ikinci yarısında, Amasra ilçesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanması için gerekli olan veri toplama ve analiz süreci için Amasra’ya doğru hareket edilmiştir. Çalışma alanına ulaştıktan sonra, dört ayrı analiz grubu ile ayrı ayrı ön hazırlık toplantısı yapılarak Amasra ilçesine ve çalışma ölçeğine özgü saha çalışması programı, kurum/kuruluş/muhtar görüşmeleri ve elde edilmesi gereken veriler öğrencilerle tartışılmış ve öğrenciler analiz sürecine başlamıştır.

 

Resim -4

Bartın-Amasra Saha Çalışması 4. gün

 

4. GÜN (18 Ekim 2023 Çarşamba): Saha çalışmasının dördüncü gününün sabahında, Amasra Müzesi’ne toplu gezi düzenlenmiştir. Sabah saat 10:00’da T.C. Amasra Belediyesi ziyaret edilmiş, İmar ve Şehircilik Müdürü Şaziye Orhan ve Harita Mühendisi Mustafa Berberoğlu Amasra ilçesi 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlar hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. Sonrasında, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam Amasra ilçesinin kent tarihi üzerine sunum gerçekleştirerek Amasra’nın sahip olduğu arkeolojik eserlerin ve koruma alanlarının önemine dikkat çekmiştir. T.C. Amasra Belediye Başkanı Sn. Recai Çakır’ın da iştirak ettiği toplantıda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sordukları sorulara yanıt verilmiştir. Günün ikinci yarısında, öğretim elemanları Amasra ilçesinde bulunan M.S. 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykelinin Amasra Müzesi’nde düzenlenen açılış törenine katılırken,  öğrenciler Amasra ilçesinde kurum/kuruluş/muhtar görüşmelerine, veri toplama ve analiz sürecine devam etmiştir. Gün sonunda ise, dört analiz grubu ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılar ile öğrencilerin kurum görüşmeleri değerlendirmeleri, elde edilmesi gereken ve elde edilen veriler tartışılmıştır.

 

Resim -5

Bartın-Amasra Saha Çalışması 5. gün

 

5. GÜN (19 Ekim 2023 Perşembe): Saha çalışmasının beşinci gününün sabahında, Amasra’da belirli noktalara toplu gezi gerçekleştirildikten sonra, UNESCO Dünya Miras Kenti olan Safranbolu ilçesine hareket edilmiştir. Safranbolu ilçesinin tarihi ve mimari dokusu ziyaret edildikten sonra, Amasya kent merkezine hareket edilerek,  2023/2024 Güz Dönemi SPD301/Stüdyo-5 dersi kapsamında planlanmış olan Bartın ili ve Amasra ilçesi saha çalışması süreci tamamlanmıştır.

Bartın iline gidişte, kent içi ve ilçeler arası toplu gezilerde ve ayrıca Amasya iline dönüşte güvenli bir ulaşım imkânı sunan Amasya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Araç İşletme Birimi şoförleri Sn. Eyüp Kızılboğa ve Sn. Serkan Akpınar’a teşekkür ederiz.