Şehir ve Bölge Planlama Bölümü SPD401 Dersi Kapsamında Bursa İli Saha Çalışması Tamamlandı

 

2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı SPD401-Studyo-7 dersi Bursa ili Stratejik Mekânsal Planlama çalışması kapsamında, Şehir ve Bölge Planlama öğretiminin en önemli ve gerekli aşamalarından biri olan saha çalışması süreci Dr. Öğr. Üyesi Erdem Eryazıcıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Duygu Bütün Bayındır ve Arş. Gör. Müzeyyen Sağıroğlu yürütücülüğünde 10-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa ilinde gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışmasının ilk gününde saat 18.00 saatinde konaklama alanına ulaşılmış ve ön hazırlık toplantısı yapılarak saha çalışması programı öğrencilere bildirilmiştir.

Saha çalışmasının ikinci gününde gün içinde yapılması gerekli işler konusunda öğrenciler bilgilendirildikten sonra Muradiye, Hanlar Bölgesi ve Tophane alanında tarihi bölgeler yürüyerek ziyaret edilmiştir. Aynı gün UNESCO Dünya Mirası Cumalıkızık köyüne toplu gezi düzenlenmiştir. Derslerde aktarılan teorik çerçevelerin kentte uygulama alanı olarak yansıdığı alanlarla karşılaşıldıkça yürütücüler tarafından öğrencilere kısa seminerler verilmiştir. Bu kapsamda, gecekondu sorunu, kentsel yenileme, kentsel ulaşım konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Günün ikinci yarısından sonra stüdyo çalışması kapsamında Küresel İklim Değişikliği, Toplumsal Adalet ve Bütünleşik Kentsel-Kırsal Kalkınma temaları ekseninde sürdürülen çevresel, toplumsal, ekonomik ve mekânsal analiz çalışmaları için gereken verileri elde etmek amacıyla öğrenci çalışma grupları ilgili kurumlarla ilk görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Gün sonunda, 3 tema grubu ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılar ile öğrencilerin kurum görüşmeleri değerlendirmeleri, elde edilmesi gereken ve elde edilen veriler tartışılmıştır.

 2 (1)

Bursa ili saha çalışması 2. gün

Saha çalışmasının üçüncü gününde öğrencilerin gün içinde yapması gereken işlerin organize edilmesinden sonra öğrenciler yarım kalan kurum görüşmeleri çalışmalarına devam etmişlerdir. Günün ikinci yarısından sonra ise Bursa ilinin doğu ilçelerine toplu gezi gerçekleştirilmiş, bu kapsamda Kestel, İnegöl ve Yenişehir ilçe merkezleri ziyaret edilmiştir. Her tema grubundan belirlenen 3 öğrenci ziyaret edilen ilçe belediyelerinde görüşme gerçekleştirerek önceden belirlenen çevresel, toplumsal ve ekonomik yapıya ilişkin sorulara cevap aramıştır. Gün sonunda ise hem gün başlangıcında devam eden kurum görüşmelerine ilişkin, hem de öğleden sonra İnegöl ve Yenişehir ilçe belediyelerinden elde edilen verilere ilişkin elde edilen verilerin tartışılması için toplantı düzenlenmiştir.

 3 (1)

 Bursa ili saha çalışması 3. gün

 

Saha çalışmasının dördüncü gününde Bursa metropoliten alanın batı bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerine toplu gezi gerçekleştirildikten sonra Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve T.C. Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’nda değerli şehir planlama uzmanları Sn. Cansu Özgür ve Sn. Emrullah Aydın tarafından TR41 Bölgesi ve Bursa hakkında bir sunum gerçekleştirilerek öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sordukları sorulara yanıt verilmiştir. BEBKA tarafından sunulan toplu öğle yemeğinin ardından öğrenciler, günün ikinci yarısından sonra kurum görüşmelerine ve eksik kalan verileri toplamaya devam etmişlerdir. Günün akşam saatlerinde ise Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen tiyatroya tercih eden öğrenci grubu ile katılım sağlanmıştır.

 

4

Bursa ili saha çalışması 4. gün

 

Saha çalışmasının beşinci gününde Bursa ilinin batı ilçelerine toplu gezi gerçekleştirilerek bu kapsamda Bademli, Mudanya, Karacabey ve Gölyazı ziyaret edilmiştir. Bademli’de üst gelir grubu hanelerin oluşturduğu kent dokusu gözlemlendikten sonra, Mudanya ilçesi deniz kıyısı yerleşim tipolojisi incelenmiştir. Mudanya ilçesinden sonra, her tema grubundan belirlenen 3 öğrenci ziyaret edilen Karacabey ilçe belediyesinde görüşme gerçekleştirmiş çevresel, toplumsal ve ekonomik yapıya ilişkin sorulara yanıt aramıştır. Karacabey ilçesinden sonra ziyaret edilen Gölyazı’da ise öğrenciler göl kıyısı yerleşimi inceleme olanağı bulmuştur.

 

5

Bursa ili saha çalışması 5. gün

 

Saha çalışmasının altıncı ve son gününde Amasya kent merkezine hareket edilerek,  2022/2023 Güz Dönemi SPD401-Studyo-7 dersi kapsamında planlanmış olan Bursa ili saha çalışması süreci tamamlanmıştır.

Bursa iline gidişte, kent içi ve ilçeler arası toplu gezilerde ve ayrıca Amasya iline dönüşte güvenli bir ulaşım imkânı sunan Amasya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Araç İşletme Birimi şoförleri Sn. Hıdır Akpınar ve Sn. Ahmet Demir’e teşekkür ederiz.