2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 4. sınıf öğrencileri, SPD401 Stüdyo-7 dersi kapsamında çalışma alanı olarak belirledikleri Ordu il merkezine 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde  öğretim elemanları Doç.Dr. Okan Murat DEDE, Arş. Gör. Dr. İbrahim KAVAK, Arş. Gör. Ahmet ŞEKEROĞLU eşliğinde teknik gezi gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler, stüdyo dersi içeriği olan Ordu ili Stratejik Mekansal Planı çalışması için gerekli olan bilgi- belge ve verileri, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DOKAP Kalkınma Ajansı bürosu, D.S.İ, Karayolları, Kültür Turizm İl Müdürlüğü gibi  farklı kurumlardan temin ederken, ders teknik gezisi oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiştir. Öğretim elemanları ve öğrencilere Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar Planlama Dairesi tarafından brifing verilmiştir. 

 IMG-8520

 

Untitled -1 (1)

 

IMG-8512