Tübitak 2209-A Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projelerimiz

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2023 yılı 2. dönemi kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarına göre fakültemiz öğrencilerinin öğretim üyeleri danışmanlığında yapmış olduğu proje başvurularından 4 tanesi başarılı olarak destek almaya hak kazanmıştır.

Projeleri desteklenen tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1- Amasya Üniversitesi Hâkimiyet Yerleşkesi Örneğinde Donatı Elemanlarının Standartlara Uygunluğunun İrdelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Danışman: Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU
Araştırmacılar: Merve ACA, Hamide Nur COŞKUN

2- Amasya Kent Merkezinde Bostan Park Potansiyeli Bulunan Açık Yeşil Alanların Tespit Edilmesi ve Haritalandırması
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Duygu KALKAN AÇIKKAPI
Araştırmacılar: Rabia BULUT, Alper Kaan KALKAN

3- Amasya Kent Merkezinde Yer Alan Çocuk Oyun Alanlarının Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Danışman: Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU
Araştırmacılar: İsmihan Nur ALBAYRAK, Seda Nur DUMAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

4-Afet Risk Azaltımı ve Yönetimi İçin Dirençli Toplumlar ve Etkin Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi; Amasya Kent Örneği
Danışman: Doç. Dr. Aslı ALTANLAR
Araştırmacılar: Harun CEYLAN, Rabia KARAMUSTAFA, Süleyman Tuğrul KILIÇ