XIIth International Sinan Symposium/ XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu’na Mimarlık Bölümü’müzden Katılım

08-09 Nisan 2021 tarihlerinde Trakya Üniversitesi tarafından Edirne’de “XIIth International Sinan Symposium / XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu” isimli kongre “Mimarlık ve Teknoloji” temasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenmiştir. Sempozyum gelişen teknolojinin kentlerimize olumlu ve olumsuz etkileri ya da katkılarının tartışılması amacıyla Tasarım ve Teknoloji, Yapı ve Teknoloji, Koruma ve Teknoloji, Şehir ve Teknoloji gibi alt başlıklarda gerçekleştirilmiştir.  Sempozyumda üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Merve Özkaynak tarafından “The Change of Riverfront Settlements In Historical Process: The Case Of Amasya / Tarihsel Süreç İçinde Nehir Kıyısı Yerleşimlerinin Değişimi: Amasya Örneği” başlıklı bildiri sunulmuştur. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, koruma ve teknolojinin ara kesitinde yapılan araştırmada Yeşilırmak Nehri’nin açtığı dar vadide kurulan ve kendine özgü bir biçimsel kimliğe sahip olan Amasya’nın akarsu kıyısının tarihsel süreç içinde morfolojik değişimi sayısal araştırma yöntemleri kullanılarak tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur.