2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Başvuruları başlamıştır. Başvuru formlarını 18 Ekim

2022 tarihi mesai bitimine kadar Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine teslim edebilirsiniz.

 

Yemek Bursu Yönergesi

Yemek Bursu Başvuru Formu