Fakülte Kurul Üyeleri

FAKÜLTE KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. İlhami DEMİR

Dekan  (Başkan)

Dr. Ögr. Üyesi Okan Murat DEDE

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı 

Dr. Ögr. Üyesi Bige Şimşek İLHAN

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Böl.Bşk 

Dr. Ögr. Üyesi  Lale GÜREMEN

Mimarlık Bölüm Başkanı 

Dr. Ögr. Üyesi Aslı Altanlar

İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Ögr. Üyesi Ali Kemal ARKUN

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Bşk